Windows 7 - Hvordan bruker du Utklippsverktøyet? (2011-06-15)

Du kan tenke deg å klippe ut et utsnitt på skjermen for å bruke i et brev, en rapport eller i en E-post, men trykker du PrintScreen blir hele skjermen kopiert, og du må redigere grafikken i Paint eller et annet grafikkprogram. Før du installerer et tredjepartsprogram for dette bør du prøve utklippsverktøyet.

I mappen Tilbehør finner du Utklippsverktøy

Menyvalget for utklippsverktøyet

Standard er rektangulært klipp

Velg rektangulært klipp

Klikk på Alternativer
Klikk vekk Inkluder URL-adresse under klipp (bare HTML)
Trykk OK
Dette gjøres kun én gang.

Under alternativer

For å lage et utsnitt gjør du som følger:

Trykk på Ny igjen.
Skjermen blir nå matt, mens området du velger blir "normalt"
Slipp mustasten - utklippet er ferdig!
Du kan nå velge om du vil ta en kopi, sende en E-post eller bare lagre utklippet.

Ferdig resultat

NB! Hvis du i startmenyen klikker Utklippsverktøy med høyre mustast vil du finne et alternativ for å feste programmet til Oppgavelinjen. Gjør dette for alltid å kunne ha programmet lett tilgjengelig!

©Roar Vinje 2011