Outlook 2007/10 - Hvordan kan du enkelt legge kontaktinformasjon inn i en epost? (2011-06-15)

Hvor ofte blir du ikke spurt om å sende noen, en kollega, din bedre halvdel, eller en venn epost-adressen til en kontakt. Så kan du selvsagt finne kontaktinformasjonen og legge den ved en epost som et visittkort. Problemet oppstår når den som mottar informasjonen ikke bruker Outlook, eller slettes ikke har tenkt å legge inn informasjonen i sine egne kontakter.

Det du trenger er å legge informasjonen inn som tekst, og heldigvis er dette enkelt i Outlook. Det finnes to metoder for dette: en via menyer og en snarvei med musen.

Metode 1 - via menyer:

Legg ved element- Åpne en ny melding.
- På meldingsmenyen klikker du på Legg ved element.
- Klikk på Kontakter.
- Velg kontakt.
- Husk å merke av for Bare tekst
- Klikk OK

Metode 2 - Snarvei

Legg ved element- Gå til Kontakter i venstre kolonne.
- Velg kontakten du ønsker å sende kontaktinformasjon om med høyre mustast.
- Trekk kontakten bort på E-post mens du holder mustasten nede, og slipp.
- Velg Kopier hit som Melding med tekst.
- Bruk denne metoden når du ikke allerede har åpnet en melding.

Til slutt: Redigér informasjonen du har lagt inn i e-posten din, det er ikke sikkert at alt er av interesse og kan sendes.

©Roar Vinje 2011